Miklagård logo

image11

Miklagård ska effektivisera nordiskt näringslivs affärsverksamhet. Detta ska ske genom mätbara resultatförbättringar inom sälj- och marknadsfunktionerna.

Arbetet bedrivs internt med företagsanpassade projekt och/eller utifrån ett öppet kursprogram.

– Vi kan sälj och service

– Vi är operativa

– Vi skapar förändring och resultat

 

Inriktning

– Vi fokuserar på de funktioner, resurser och aktiviteter som krävs för att skaffa, utveckla och behålla kunder på ett än mer lönsamt sätt, för dig som kund.

– Vår tyngd och expertis ligger på det operativa planet. Vi utför uppdrag på såväl strategisk som taktisk nivå.

– Våra uppdragsgivare är oftast ledningen för säljfunktionen.

 

Kvalitetssäkring och resultat

– Miklagård ska bidra till att skapa betydelsefulla och mätbara resultat, för dig som kund. Dessa förbättringar ska kunna verifieras, t ex i form av höjd kompetensnivå, beteendeförändringar och/eller högre produktivitet under en viss bestämd tidsperiod.

– Mål ska vara fastställda och mätbara för det aktuella projektet.

– Lösningar ska finnas i form av företagsanpassade utvecklingsprogram.

– Uppföljning och utvärdering ska göras mot uppsatta mål.

 

Företagsledning

Styrelseordförande 
Göran Kristensson 
goran.kristensson@miklagard.se 
Mobil: 0709-736248

VD 
Hans Kjellin 
hans.kjellin@miklagard.se 
Mobil: 0705-377303

På Miklagård är vi konsulter med erfarenheter från olika typer av linjebefattningar inom olika företags marknadsfunktioner och med erfarenhet av att arbeta som konsult.

Organisationsform 
Organisationen är uppbyggd kring Konsultgruppen Miklagård AB. Vi är fyra delägare och omger oss av medhjälpare för komplettera vår bredd och kunnande.

Miklagårdkonsulter finns i syd- och mellansverige och representerar samtliga storstadsregioner.

Miklagård etablerades 1989.

bottombar