Miklagård logo

image03

PDFdownload

Känner du som VD eller försäljningschef igen dig?

Vad ska jag göra för att våra säljledare ska lyckas bättre?

Vi borde ha en försäljningschef/säljledare. Hoppas att vi rekryterar rätt denna gång!

Vi måste lyckas med lanseringen av den nya varan/tjänsten. Hur ska vi gå till väga?

Jag hinner inte jobba som VD, marknadschef och/eller försäljningschef. Hur ska jag få professionell hjälp utan att anställa?

Jag borde vara ute mer med säljarna för att hjälpa dem och för att visa dem "hur det ska gå till" men jag hinner inte?

 

Varför Miklagård?

Det finns flera situationer då det kan vara lämpligt att hyra operativt stöd. Konsulterna inom Miklagård har många års erfarenhet av försäljning inom olika branscher. Vi vet hur man stödjer, lär ut, motiverar och ställer krav för att mål ska nås. Vi kan hjälpa dig att nå kostnadseffektiva resultat, vid exempelvis:

– Byte av säljchef/säljledare

– Vid tillfälliga toppar som kräver mer lednings- eller säljresurser

– När aktivitetsnivån är för låg

– Ledning av säljkampanjer

 

Coach the coach

Innebär att Miklagård ger stöd åt säljledande personal.

– Anledningen kan vara att personen i fråga är nyanställd, saknar viss kompetens eller behöver nya infallsvinklar och ett bollplank.

– Nyttan är att det går fortare att få igång nya säljledare, det stärker de befintliga och ökar produktiviteten.

 

Inhyrd försäljningschef/säljledare

Innebär att Miklagård övertar försäljningschefens eller säljledarens arbetsuppgifter och driver säljorganisationen.

– Anledningen kan vara att du som kund har en vakans och behöver tid för att genomföra en rekrytering. En annan orsak kan vara att den person som har arbetsuppgiften behöver förstärkning under en period inför t ex nysatsning och expansion.

– Nyttan för dig som kund är att du omgående får en kompetent resurs på plats. Miklagård fokuserar på säljresultatet.

 

Inhyrd kampanjchef

Innebär att Miklagård driver en specifik säljkampanj för ditt företag.

– Anledningen kan vara att rätt kompetens saknas eller behöver förstärkas.

– Nyttan ligger i att du som kund får rätt resurs vid rätt tillfälle och under den tidsperiod som behövs.

 

Sambesök

Innebär att Miklagård åker ut på kundmöten tillsammans med dina säljare.

– Anledningen kan vara att analysera respektive säljares olika behov eller att säljledningen behöver en extern bedömning av säljarens kompetens.

– Nyttan ligger i att Miklagård vet vad som krävs för att sälja, vi ger rätt stöd och relevanta kommentarer.

bottombar